Szarikowa17

26 tekstów – auto­rem jest Sza­riko­wa17.

Po­wie­dzieć `to ko­niec` jest najłat­wiej, ale po­tem trud­niej nor­malnie żyć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 października 2012, 23:31

Tak długo cze­kam na wie­czną miłość.

25.01.2012` 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 stycznia 2012, 20:54

Mówi­my `nie`, a w głębi ser­ca chce­my po­wie­dzieć `tak` i na odwrót.


09.04.2011` 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 kwietnia 2011, 18:04

Przes­tań być tak idealnym.


08.04.2011' 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 kwietnia 2011, 19:27

Bóg nie karze, Bóg doświadcza.


24.11.2010` 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 listopada 2010, 12:22

Miłość na od­ległość uszczęśli­wia czte­ry osoby.

16.11.2010. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 listopada 2010, 17:48

Spójrz na siebie i zo­bacz co al­ko­hol ro­bi z człowieka.

;'(
16.08.2010. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 sierpnia 2010, 23:25

Chciałabym żebyś był jak bu­merang, bo za każdym ra­zem, kiedy bym Cię rzu­ciła, wróciłbyś.


18.06.2010.
K. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 18 czerwca 2010, 19:06

Miłość nie omi­ja ni­kogo,więc nie omi­nie i Ciebie. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 13 maja 2010, 16:12

Nie wy­biegam myśla­mi w przyszłość, chcę być ze wszys­tkim na bieżąco. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 maja 2010, 23:16

Szarikowa17

18-letnia myślicielka. Wszystkie myśli,które dodaje są tylko moje. Praktycznie nie obchodzą mnie Wasze oceny,opinie itp. Pisze tu,bo mam taki kaprys,a to,że komuś się nie podoba to już nie mój problem. Piszę, bo lubię.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szarikowa17

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność